Антикризисни мерки за милиарди евро в Румъния

София/Букурещ,
01.06.2022 11:59
(БТА)

За да противодейства на последиците от икономическата криза, предизвикана от пандемията от КОВИД-19 и войната в Украйна, и за да помогне на румънците, засегнати от повишаването на цените, управляващата коалиция в Букурещ разработи програма, наречена „Подкрепа за Румъния“.

Програмата е на обща стойност 17,3 милиарда леи (близо 3,5 млрд. евро) и включва редица икономически мерки в подкрепа на населението, малките и средните предприятия в хранително-вкусовата промишленост и земеделските производители. Тя се финансира от държавния бюджет и от европейски фондове чрез Оперативната програма за подпомагане на хора в неравностойно положение 2014-2020 г. и от бъдещия програмен период 2021-2027 г. чрез Оперативната програма за социално включване и достойнство. По-конкретно, 9 милиарда леи са средства от европейските фондове, а 8,3 милиарда леи ще дойдат от държавния бюджет.

Като част от програмата от днес започва отпускането на социални ваучери на стойност 250 леи (около 50 евро) за над 2,5 милиона румънци – пенсионери, хора с ниски доходи, семейства с един родител или семейства с две и повече деца с ниски доходи, хора с увреждания, както и бездомни лица. Сумата от 250 леи ще се отпуска до края на годината на всеки два месеца в електронни карти, доставяни чрез компанията Румънска поща. Парите ще бъдат използвани за закупуване на основни хранителни продукти или топла храна.

Представяйки през април основните насоки на програмата, премиерът Николае Чука заяви: „Правителствената коалиция, чрез румънското правителство, има задължението да предлага решения на проблемите на хората и на икономическата среда, особено в труден период като този, през който преминаваме. Пакетът е на стойност 17,3 милиарда леи и има три цели: подкрепа на икономиката за здравословен икономически растеж, постигане на социално сближаване и солидарност между поколенията. Никой няма да бъде изоставен. Нарастващите цени на храните и стоките, по-високите лихвени проценти по кредитите, последиците от енергийната криза се отразяват на гражданите и ефектът е особено силен за уязвимите групи. Към това се добавя и грижата за запазване на работните места. Мерките, включени в пакета „Подкрепа за Румъния“, отговарят на тези проблеми“, увери премиерът.

Социалдемократическата партия, която е най-голямата политическа сила в управляващата коалиция, посочи, че от социалните мерки, включени в програмата, ще се възползват 12,3 милиона румънци.

За какви мерки за подкрепа става въпрос?

ПОДКРЕПА ЗА БИЗНЕСА

В „Подкрепа за Румъния“ са предвидени мерки в помощ на малките и средните предприятия, за големите инвеститори, превозвачите и дистрибуторите, както и за текущите публични инвестиции. За тези категории бенефициери властите обявиха 300 млн. евро помощ за компенсиране на увеличенията на цените, както и помощ в размер до 400 000 евро за фирма от категорията на малки и средни предприятия заради допълнителните разходи за комунални услуги в контекста на нарастващите цени.

За инвестиции със значително въздействие върху икономиката са предвидени 200 млн. евро. За стимулиране на инвестициите програмата „Подкрепа за Румъния“ предвижда предоставяне на държавна помощ на стойност над 1 млн. евро.

ЗА ПРЕВОЗВАЧИТЕ

Държавна помощ ще се предоставя и на предприятията за автомобилни превози, пътнически транспорт и дистрибуция. Те ще получават субсидия от 0,50 леи (около 20 ст.) за литър гориво от цената на бензиностанциите.

ЗА ПУБЛИЧНИ ИНВЕСТИЦИИ

Правителството заложи в програмата и мерки за адаптиране на текущите договори за публични инвестиции, финансирани от национални и европейски фондове. Заради увеличението на цените на материалите, труда, транспорта и оборудването и за да могат да се реализират тези проекти, правителството предоставя подкрепа в размер на 2 млрд. леи (над 400 млн. евро) през 2022 г. чрез програмата „Подкрепа за Румъния“.

ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА

С мерките, включени в програмата „Подкрепа за Румъния“, правителството реши да продължи помощта за техническа безработица, която действаше и по време на пандемията от КОВИД-19. Така до края на 2022 г. работниците, поставени в състояние на техническа безработица, ще получават 75 процента от заплатата си. Румънското правителство реши също да удължи и след 1 май програмата Kurzarbeit за намаляване на работното време, като държавата компенсира изцяло или частично пропуснатите заплати.

Правителството е предвидило също възможност за работодателите да увеличат по желание минималната работна заплата с 200 леи, които няма да се облагат с данъци.

ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

За земеделските стопани програмата „Подкрепа за Румъния“ предвижда помощ в размер на 200 млн. евро. Средствата ще се отпускат за преработка на селскостопански продукти в Румъния, а на земеделските производители ще бъде предложена премия в размер на 10 процента от стойността на преработените продукти. Правителството реши също да отпусне 300 млн. евро за оборотни средства на румънските фермери, като договорите за финансиране трябва да бъдат сключени до 30 юни. Друга мярка, която одобриха властите в Букурещ, е 3000 леи (1187 лв.) брутна минимална заплата в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, подобно на тази в строителния сектор.

Програмата „Подкрепа за Румъния“ предвижда отпускане от 1 август 2022 г. на 100 млн. евро за капитализиране на националното търговско дружество UNIREA, чиято основна дейност е организация и развитие на търговията на едро и дребно със селскостопански стоки: зърнени храни, зеленчуци и плодове, месо, млечни продукти, яйца и други подобни, както и вносно-износни операции с тази категория стоки. Средствата за тази цел ще бъдат осигурени от държавния бюджет.

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

В рамките на програмата „Подкрепа за Румъния“ ваучери за основни хранителни продукти на стойност 50 евро на всеки два месеца ще се предлагат на следните категории хора: семейства с поне две деца или самотни родители с доход на член от семейството под 600 леи (237 лв.) на месец; пенсионери с доход под 1500 леи (593 лв.) на месец; хора с гарантиран минимален доход; хора с увреждания и няколко други уязвими групи. Общата стойност на тези ваучери ще възлезе на един милиард евро.

От ваучери ще могат да се възползват и студентите, които получават социални стипендии. Те ще получават 30 евро всеки месец от учебната година за закупуване на храна, училищни пособия и дрехи.

В програмата „Подкрепа за Румъния“ е заложено и увеличение на стойността на ваучерите за храна с 50 процента – от 20,17 леи на 30 леи (близо 12 лв.).

Правителството реши също да удвои надбавките за храна за болнични пациенти и възрастни хора, настанени в институции, от 11 леи на ден на 22 леи на ден (8,71 лв.).

Увеличават се и дневните суми за храна за деца в системата за специална закрила, деца с увреждания и майки в родилни домове до 16 леи на ден и 22 леи на ден (в зависимост от възрастта). Децата и младежите, включени в системата за специална закрила, ще получават повече пари месечно за лични нужди – вместо сегашните 28 леи – 150 леи (близо 60 лв.). Правителството увеличи и годишните суми, които се отпускат на деца и младежи за дрехи, обувки и ученически пособия, с 58,5 процента. Месечната помощ за приемна грижа се увеличава от 630 леи на 900 леи (356 лв.) на месец, а за деца с увреждания – от 945 леи на месец на 1350 леи (534 лв.) на месец.

ЗА РУМЪНСКИТЕ СЕМЕЙСТВА

В мерките за подпомагане е включено и удължаване на програмата за ин витро оплождане – през 2022 г. 5000 души ще могат да кандидатстват по тази програма.

Правителството е предвидило също 500 милиона леи (около 100 млн. евро) под формата на гаранции по заеми. По програмата „Старт на семейството“ за млади семейства се предвижда 80 процента държавна гаранция по заем до 75 000 леи (близо 30 000 лв.) за заплащане на детска ясла, детска градина, училище, извънкласно обучение, наем или първоначална вноска за закупуване на жилище.

ЗА СТУДЕНТИТЕ

В Националната студентска инвестиционна програма правителството е предвидило 80 процента държавна гаранция по заеми до 50 000 леи (близо 20 000 лв.) за такси за обучение, издаване на книги или специализирани обучения и заплащане на настаняване в студентски общежития.

Като продължение на програмата „Подкрепа за Румъния“ на 23 май управляващите в Букурещ обявиха нови социални и икономически мерки на стойност 1,1 милиарда евро. Според съобщението от 1 юли ще влезе в сила 9-месечна отсрочка на банковите лихви за населението и фирмите с финансови затруднения и ще бъде отпусната еднократна помощ в размер на 700 леи (277 лева) за всички пенсионери с пенсии под 2000 леи (791 лв.), т.е. около 3,2 милиона румънци.

ИМА ЛИ ПОВОД ЗА ПРАЗНИЧЕН ЕНТУСИАЗЪМ?

В публикация Дойче веле критикува „празничния ентусиазъм“, с който лидерите на управляващата коалиция обявиха пакета от социални и икономически мерки, включени в програмата „Подкрепа за Румъния“.

Необходимостта от прилагане на кризисни мерки не е повод за победно пиршество. Кризата е причина за безпокойство, а не за фанфари, отбеляза медията. Според Дойче веле няма никаква причина за радост, а тъкмо напротив, че 1,8 милиарда евро от европейските фондове, останали неусвоени, ще отидат за социална защита. „Ако тези европейски пари бяха използвани в подходящия момент за инвестиции в развитието на страната и производството, може би днес щяхме да имаме по-малка нужда от социална защита. Бихме имали по-малка нужда от риба, която се разпределя от държавната хазна, защото бихме имали повече въдици, с които сами да я уловим“, коментира Дойче веле.

Евродепутатът от опозиционната реформаторска партия Съюз за спасение на Румъния Драгош Пъслару коментира, че вместо да се раздават ваучери би било по-добре да се актуализира минималната заплата с размера на инфлацията.

И. д. лидерът на Съюз за спасение на Румъния Каталин Друла заяви, че вместо да намали бюджетния дефицит, да укроти заемите и да контролира инфлацията, управляващата коалиция непрекъснато увеличава разходите и дава празни обещания.

„Движим се с пълна скорост към катастрофа. Имаме коалиция на фалита начело (на държавата) и румънците виждат резултатите всеки ден в прости показатели. Рекордна инфлация, неконтролируемо повишаване на цените, престъпна задлъжнялост на страната, по-високи лихвени проценти, увеличаване на държавните разходи, угояване на партийната клиентела и обедняване на румънците“, обобщи опозиционният лидер.