БВП на Румъния е нараснал с 5,2 процента през първото тримесечие в сравнение с предходното

Снимка: Аджерпрес
Букурещ,
08.06.2022 10:52
(БТА)
Брутният вътрешен продукт (БВП) на Румъния е нараснал с 6,5 процента през първото тримесечие на годината в сравнение със същия период на 2021 г., както в брутно изражение, така и при сезонно изгладени данни, а в сравнение с предходното тримесечие е нараснал с 5,2 на сто в реално изражение, съобщава агенция Аджерпрес, като се позовава на публикувани днес предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).
БВП, по сезонно изгладени данни за първото тримесечие на 2022 г., се оценява на 341,805 млрд. леи по текущи цени, което е с 5,2 процента повече в реално изражение спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. и с 6,5 процента повече спрямо първото тримесечие на 2021 г.
Що се отнася до брутните показатели, прогнозният БВП за първото тримесечие на 2022 г. възлиза на 272,337 млрд. леи по текущи цени, което е с 6,5 процента повече в реално изражение спрямо първото тримесечие на 2021 г.
За растежа на БВП особен принос имат следните отрасли: търговия на едро и дребно; ремонт на моторни превозни средства и мотоциклети, транспорт и складиране; хотелиерство и ресторантьорство (с дял от 20,5 процента във формирането на БВП); информация и комуникации (с дял от 7,4 процента във формирането на БВП); професионални, научни и технически дейности; административни и спомагателни дейности (които представляват 5,6 процента от БВП); развлекателни, културни и рекреационни дейности; ремонт на стоки за бита и други услуги (които съставляват 2,6 процента от БВП); нетни данъци върху продуктите (които съставляват 9,4 процента от БВП).
Отрицателен принос за растежа на БВП е имала промишлеността (-0,1 процента), която представлява 25,8 процента от БВП и отбелязва спад в обема на дейността от 0,3 на сто.
Световната банка прогнозира в доклада „Глобални икономически перспективи“, публикуван вчера, че румънската икономика ще нарасне тази година с 2,9 процента, съобщава още Аджерпрес. Тази оценка е по-добра, спрямо доклад на същата институция от април, който предвиждаше скромен растеж на БВП на Румъния от 1,9 на сто тази година, припомня агенцията.
За 2023 г. Световната банка прогнозира увеличение на БВП на Румъния с 3,7 на сто, а за 2024 г. – с 3,9 процента.