Букурещ може да ползва геотермална вода за отопление

Думитру Кирица, председател на Националния орган за енергийно регулиране в Румъния (ANRE)/Снимка: Фейсбук страница на ANRE
Букурещ,
13.06.2022 09:09
(БТА)

Румънците и бизнесът търсят начини да се справят с повишаването на цените на енергията и нарастващите сметки, а Букурещ има възможност да използва геотермална вода за отопление – решение, което би било по-евтино от използваните в момента, смята председателят на Националния орган за енергийно регулиране (ANRE) Думитру Кирица, съобщава телевизия Диджи 24.

„Букурещ има възможност да разработи този възобновяем източник (геотермална вода – бел. ред.) и да осигури битова гореща вода и отопление за населението и всички юридически лица. Цената на добива и доставката на тази геотермална вода до крайните клиенти е 100-150 леи на MWh, което ясно ни показва, че цената е по-ниска и от тази, която компанията ELCEN може да предложи днес“, заяви председателят на ANRE на енергийна конференция.

Известно е, че в северната част на Букурещ има геотермални извори, но досега те не са били използвани, въпреки че има опити и планове за превръщането на румънската столица в истинска дестинация за спа туризъм, отбелязва Диджи 24.

Друго решение за по-евтина енергия би било инсталирането на фотоволтаични панели, а председателят на ANRE смята, че до края на годината броят на просуматорите ще се удвои от сегашните около 15 000. („просуматор“ – съставна дума от „производител“ и „консуматор“: краен потребител, който притежава инсталации за производство на електроенергия, включително когенерация, чиято специфична дейност не е производството на електроенергия; просуматорът може да потребява, съхранява и продава електроенергия от възобновяеми енергийни източници, произведена в неговата сграда, в същата затворена разпределителна система, при условие че това не е основната му търговска или професионална дейност)

Граждани и компании избират да инсталират фотоволтаични панели на покривите си, тъй като разходите им намаляват, а различни институции отпускат все повече средства за такива проекти, посочва Диджи 24.

Според европейско проучване, цитирано в доклада на ANRE, гражданите и общностите, които произвеждат, използват и продават собствена енергия от възобновяеми източници, биха могли до 2050 г. да осигурят до 89 процента от нужното количество електроенергия в жилищния сектор.

По думите на председателя на ANRE Думитру Кирица към днешна дата броят на просуматорите е над 15 000, а инсталираната им мощност е над 100 MWh. Според него до края на годината в Румъния може да има над 30 000 просуматори.