Аджерпрес: Димитру Кирица от румънския енергиен регулатор: Можем да вкараме 10-12 000 MW нови мощности в енергийната система до 2030 г.

Букурещ,
15.06.2022 20:32
(БТА)

До 2030 г. можем да вкараме в националната мрежа нови мощности за генериране на още 10-12 хиляди мегавата, каза Думитру Кирица, ръководител на Националния орган за енергийно регулиране (ANRE) в сряда, предаде специално за БТА румънската агенция Аджерпрес.

„Трябва да обмислим гъвкави политики, които са насочени в няколко посоки и които можем да приложим в близко бъдеще. На първо място, трябва да инвестираме последователно във възобновяеми енергийни мощности. И смятам, че можем да добавим между 10 000 и 12 000 MW нови генериращи мощности в националната мрежа до 2030 г. Но ако тези мощности не се удвоят и чрез съхранение, рискът от нестабилност в сектора ще бъде много висок. Ето защо смятам, че освен 12 000 MW, трябва да имаме капацитет за съхранение на поне 3 000 MW и насърчавам Министерството на енергетиката, министър Попеску, г-н Никулеску да отпускат безвъзмездни средства само за проектите, които имат капацитет за съхранение, защото имаме нужда от производствени мощности, подобни на тези, които извеждаме от експлоатация, “ каза Думитру Кирица на събитието „Среща на върха за енергийна стратегия 2022 – Да изградим стойностни вериги!“

Според него, ако Румъния иска да намали производството на въглища, „трябва да въведе нещо подобно, което да се държи почти по същия начин“. Той подчерта, че „възобновяем източник със съхранение може да има същото поведение“.

Шефът на ANRE спомена, че Министерството на енергетиката е успяло в партньорство с Транселектрика и разпределителните оператори да финансира проекти за над 1,5 милиарда евро.

Той подчерта колко важно е производството на електричеството да бъде разпределено и съпътствано от намаляване на натиска на потреблението, защото след като натискът на потреблението спадне, можем да имаме и достъпни цени.

„В същото време искам да спомена, че днес имаме 15 000 потребители. Мисля, че до края на годината ще имаме над 30 000 потребители. Днес имаме 100 MW инсталирани на територията на потребителите. Мисля, че че до средата на 2026-2027 г. ще имаме инсталирани над 1000 MW на терена на потребителите. Затова бих искал още веднъж да подчертая необходимостта мрежовите оператори да се адаптират и да отговарят на изискванията на тези, които искат да се присъединят към електрическата мрежа“, добави Думитру Кирица.

(Новина, избрана от АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА без намеса в текста съгласно договора за сътрудничество между агенциите)