Аджерпрес: Университетът „Бабеш-Боляй“ осъществява най-големия проект за цифрова трансформация по плана за възстановяване и устойчивост

Снимка: Аджерпрес
Букурещ,
10.07.2022 10:43
(БТА)

Университетът „Бабеш-Боляй“ (UBB) в (румънския град) Клуж-Напока съобщава, че ще осъществи проект за цифрова трансформация на стойност 13 млн. евро – най-големият сред всички румънски университети, в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), предаде специално за БТА агенция Аджерпрес.

„Университетът „Бабеш-Боляй“ в Клуж-Напока (UBB) ще осъществи най-големия проект за цифрова трансформация от всеки румънски университет, финансиран по НПВУ, а именно DIGIHUBB (UBB Digital Transformation: Придобиване на цифрова инфраструктура за целите на преподаването и научните изследвания). Проектът е на стойност над 13 млн. евро (64 349 589 румънски леи) и ще включва разработване на 15 лаборатории за модернизация/цифрова трансформация на някои образователни програми на шестте академични училища на UBB: (1) Изкуство и хуманитарни науки; (2) Социални науки; (3) Биология и природни науки; (4) Здравеопазване; (5) Инженерство и технологии и (6) Богословие. Петнайсетте лаборатории ще бъдат интегрирани с интеграционните центрове от типа хъб, които вече са проектирани за академичните/научните училища на UBB в рамките на друг текущ проект на стойност над 1 млн. евро“, съобщиха от университета.

Според UBB три трансверсални центъра ще подпомагат цялостния подход на 15-те лаборатории и ще модернизират и дигитално трансформират съществуващите звена на университета в области, в които UBB вече има конкурентно предимство на национално/международно ниво.

„Доволен съм от тази възможност, която се предлага на академичната общност на UBB в рамките на НПВУ, достъпна благодарение на добрата организация от страна на правителството/министерството (заедно с UBB още 60 университета в Румъния са част от програмата). Тя идва точно навреме в разгара на дълбоките трансформации на университета. Честно казано, би ми се искало все пак проектът да позволи по-обща и по-задълбочена цифрова трансформация на университетите – чиновниците съсредоточиха финансовата подкрепа чрез други отговарящи на условията дейности, донякъде върху образованието и отчасти върху научните изследвания, оставяйки административната област и услугите за обществото по-слабо представени – но това е добър ход (…) и се надявам, че в бъдеще други стъпки ще довършат това, което не може да се направи сега. Така или иначе, UBB се опитва да подобри със собствени сили този фундаментален за един модерен университет подход и в знак на сериозност нашият университет ще внесе в проекта приблизително 10 млн. леи собствени средства“, е цитиран да казва ректорът на университета Даниел Давид.

(Новина, избрана от АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА без намеса в текста съгласно договора за сътрудничество между агенциите)

/СГ/