BANCNOTE
Производителността в румънските фабрики се е увеличила 5-7 пъти спрямо 2008 г., заплатите са се увеличили три пъти

♦ През 2008 г. само в четири промишлени области от общо 230, производителността на труда на всеки служител надхвърля един милион леи/година. През тази година средната нетна заплата в индустрията е била 1042 леи ♦ През 2021 г. има 31 сектора в индустрията, където производителността на всеки служител надхвърля един милион леи, а средната нетна заплата се е повишила до 3500 леи ♦ Трите най-продуктивни сектори на румънската индустрия са производството на продукти, получени от преработката на суров петрол, т.е. рафинерии, производството на малц – съставка, използвана в сектора на бирата – и производството на масло ♦ Производството на тютюн и производството на бира са сред най-продуктивните индустрии в периода 2008-2021 г. ♦ Силно нараства производството на автомобили, електроника и торове.

Румъния има 229 CAEN (сфери на дейност) в производствената зона, говорим за тези с кодове между 1011 и 3320. В 31 от тези области, т.е. в една от седем, производителността (оборотът, донесен от всеки служител) скача с 1 милион леи през 2021 г., по последни публични данни.

За сравнение, през 2008 г., последната година на икономически бум преди предишната финансова криза, същият праг от 1 милион леи оборот на служител беше превишен само от четири сектора в производствената област.

Тази стойност още веднъж показва колко е напреднала промишлеността на Румъния, независимо дали става въпрос за производството на храни, напитки и тютюн, или за машини и компоненти, за електроника и домакински уреди или за производството на химически продукти и торове.