Transport de bunuri
Foto: Pixabay
Антимонополна мярка в транспорта

Антимонополна мярка в транспорта: RAR търгове за табели с разрешените размери и тегло за транспортни средства.

Румънският автомобилен регистър (RAR) стартира нов търг за производство на табели, съдържащи максималните размери и тегло, разрешени за транспортните средства, след като получи препоръка от Съвета па конкуренцията да се избегне създаването на монопол. Всичко започна с това, че някой уведоми органа по конкуренцията тази година, че от 2013 г. само една компания произвежда тези табели.

Производството на табели, съдържащи максималните размери и тегло, разрешени за пътни превозни средства над 7,5 тона в Румъния се извършва в съответствие с европейските норми (Директива (ЕО) 96/53/ЕО, Регламент на ЕС 19/2011) и техните национални разпоредби за прилагане.

В периода 2013-2015 г., след прилагането в Румъния на гореспоменатите европейски норми, RAR организира процедура за обществена поръчка, след която асоциацията SC Marad Concept SRL – SC Vesta Investment SRL беше определена за победител.

След 2015 г. договорът за сътрудничество с асоциацията вече не беше удължен, тъй като повечето превозни средства в Румъния вече бяха оборудвани със съответните табели, а новите превозни средства бяха оборудвани фабрично от производителите на автомобили.

Остават обаче някои превозни средства, които все още не са се привели в съответствие с правилата и които все още изискват тези функции от SC Marad Concept SRL.

През тази година Съветът по конкуренцията получи уведомление относно факта, че само една компания, SC Marad Concept SRL, произвежда тези табели, съдържащи максималните разрешени размери и тегло на превозни средства, използвани от транспортни компании или оператори на автомобилен транспорт в Румъния.

В резултат на дискусиите, проведени от органа по конкуренцията с представители на RAR, беше стартирана нова процедура за подбор, базирана на същите технически и административни изисквания като тези, установени в процедурата, организирана през 2013 г., без цената да е едно от условията, които трябва да бъдат взети под внимание, като по този начин има възможност няколко оферти да бъдат обявени за съответстващи, а участниците в търга да бъдат номинирани от RAR като оторизирани производители на такива табели.

Срокът за подаване на евентуални оферти е до 10 септември 2022 г., като на сайта на RAR са представени и техническите критерии, на които трябва да отговарят участниците.