Inflatia
Foto: Piqsels.com
Индустриалната инфлация е била 52,3% през юли

Индустриалната инфлация, или инфлацията на завода, както още я наричат, е била 52,3% през юли на годишна база, съобщи статистиката на Румъния в петък.

Спрямо предходния месец увеличението е 5,2%.

Това е лош знак за джобовете на всеки от нас, сигнализиращ, че цените на рафтовете ще продължат да растат в предстоящия период и е трудно да се предположи, че те ще бъдат поети от търговците на дребно чрез свиващи се маржове на печалба.

Цените на промишленото производство са ключов индикатор за измерване на инфлацията и за определяне на дефлатора на БВП (реалният икономически растеж се изчислява като се раздели номиналният БВП на индекс, даден от този дефлатор). Колкото по-нисък е IPPI, толкова по-висок ще бъде БВП в реално изражение.

Индексът на цените на промишленото производство (IPPI) се основава на месечно проучване и измерва средното развитие на цените на стоките, произведени в Румъния и продавани директно от производителите, както на вътрешния, така и на външния пазар.