Tehnologia 5G
Foto: Dreamstime.com
Orange, Vodafone и Telekom критикуват наредба

Orange, Vodafone и Telekom критикуват издадената от правителството наредба за енергетиката: Тя засяга сериозно инвестиционните планове, включително за 5G.

Промените в областта на енергетиката, внесени от правителството с Извънредна наредба №. 119/2022 оказват голям дестабилизиращ ефект върху телекомуникационните услуги и сериозно засягат инвестиционните планове в областта, предупреди в петък Асоциацията на мобилните оператори от Румъния (AOMR), която представлява интересите на Orange, Vodafone и Telekom Mobile.

„Чрез споменатата Извънредна наредба, предложена от правителството на заседанието на 1 септември 2022 г., без обществена консултация, без да зачита какъвто и да е инструмент за прозрачност при вземане на решения, изпълнителната власт премахва от днес за утре, седем месеца по-рано, праговете за ограничаване на цената на електричеството, въз основа на което доставчиците на електронни комуникации са изградили своите бизнес планове за 2022-2023“, се казва в изявление, изпратено до HotNews.ro.

Телекомуникационните компании казват, че чрез тази Извънредна наредба изпълнителната власт отменя разчетите за развитие, инвестиции и разходи, направени от операторите на електронни съобщения за конкретната инфраструктура.

Операторите напомнят, че експлоатацията на мрежите, считани за стратегически важни, особено в настоящия геополитически контекст, е свързана с постоянно и значително потребление на електроенергия.

„Като се има предвид контекстът на обявения търг за 5G спектъра, който включва значителни инвестиции от телекомуникационни оператори, както и факта, че телефонните и интернет услуги са от съществено значение и се намират във всички аспекти на икономическите, социалните и образователните дейности в Румъния, приемането на тази Извънредна наредба създава риск от големи смущения с отрицателен ефект върху цялата икономика и обществото като цяло и застрашава усилията на Румъния за цифровизация“, казват мобилните и оператори чрез AOMR.

Асоциацията припомня, че Румъния се възползва от най-ниските цени за телефон и интернет в Европа, като средният доход на потребител е 6,3 евро в сравнение например с 11,38 евро в Унгария, 14,92 евро в Испания, 20,17 евро във Франция, докато качеството на услугите в Румъния превъзхожда качеството на услугите в други европейски страни и също така отбелязва, че Румъния в момента е на последно място в индекса на цифровата икономика и общество (DESI), публикуван от Европейската комисия през 2022 г. (както и през 2021 г.), и приетите мерки правят още по-трудно възстановяването на съществуващата дигитална пропаст в сравнение с другите европейски държави.

Трите основни телекомуникационни оператора изискват от компетентните органи да анализират съответствието и ефектите от разпоредбите на тази Извънредна наредба с правилата за конкуренция и държавна помощ, като се има предвид, че телекомуникационният сектор е от стратегическо значение за Румъния, поддържа пълния спектър от икономически и социални дейности на Румъния.

Освен това, предвид факта, че ефектите от разпоредбите на Извънредната наредба в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план са големи, трите големи оператора твърдят, че за да ги избегнат, е необходимо телекомуникационният сектор спешно да бъде включен в обхвата на разпоредбите свързани с тавана на тарифите за електроенергия.
Ефектът от тази Извънредна наредба за енергетиката ще бъде: Телекомуникационната индустрия ще направи допълнителни разходи от 400 милиона евро.

Критиките идват във връзка с това, че чрез новата извънредна наредба, приета в четвъртък, 1 септември, правителството реши да спре компенсирането на потреблението на всички небитови потребители, както беше в Наредба 27/2022.

Чрез тази наредба новите бенефициенти са само МСП, икономическите агенти в хранително-вкусовата промишленост и публичните институции които ще бъдат компенсирани 85% от средномесечното потребление, постигнато през 2021 г. – както и държавни и частни болници, държавни образователни институции и частни, детски ясли и публични доставчици на обществени и частни социални услуги – за които пълното потребление е ограничено и компенсирано.

Останалите индустрии, включително телекомуникациите, ще плащат пълната пазарна цена, без никакви компенсации от държавния бюджет.

Източници от телеком индустрията вече казаха на HotNews.ro, че приетите от правителството промени ще генерират допълнителни разходи от 400 милиона евро.