Imoti Romania
Foto: Economica.net
Банките бавно затварят крана за кредитиране

Лоши новини за тези, които искат да си купят жилище: банките бавно затварят крана за кредитиране. Дори тези, които искат да продават, нямат повод за радост – данни на БНР (Банка Национала Ромънией).

Средната цена на квадратен метър жилище остава относително постоянна през второто тримесечие на 2022 г. според повечето кредитни институции (79,5 на сто), като само 18,2 на сто регистрират увеличение, сочи БНР в последното си проучване по темата. Наблюдава се обаче намаление на търсенето поради затягането на условията за кредитиране на банките, генерирани от новия икономически контекст. Средният аванс за ипотечен кредит доближи 30%.

„Решенията на паричната или пруденциалната политика на БНР (71,9 процента нетен процент), очакванията относно общата икономическа ситуация (24,6 процента нетен процент) и други фактори допринесоха за затягането на стандартите за кредитиране за заеми, предназначени за покупка жилища и земя през последните три месеца“, казва централната банка в едно от своите проучвания.

Така БНР показва, че по отношение на условията на договорите за кредит факторите са максималното тегло на кредита в стойността на гаранцията за недвижими имоти (LTV) и спредът на средния лихвен процент на кредита спрямо IRCC/ROBOR които записаха промени през второто тримесечие на 2022 г. (съответно +58,1 и +34,6 процента нетно). Това обстоятелство доведе до затягане на условията за отпускане на кредит за недвижим имот и косвено до увеличаване на аванса, взиман от банките, много близко до 30% от стойността на имота.

Средният показател заем към стойност (LTV) за новоотпуснатите заеми през второто тримесечие на 2022 г. достигна 69 процента, а стойността за общите отпуснати заеми остана постоянна – 68 процента. „Степента на задлъжнялост се повишава леко до 34 на сто за новоотпуснатите заеми през последните три месеца (+0,6 процентни пункта), а средното ниво на общо отпуснатите заеми остава непроменено на 42 на сто“, се казва в проучването на БНР.

Развитието на търсенето на ипотечни кредити и цените на жилищата.

За третото тримесечие на 2022 г. 85 на сто от участниците в проучването посочват, че цените на жилищните имоти ще останат постоянни, 15 на сто очакват понижение на ценовото равнище“, се казва в проучването на БНР.

Участващите банки казват, че 55,8 процента търсенето на заеми за жилища и земя е умерено по-ниско, а 37 процента казват, че то е останало приблизително непроменено. По отношение на очакванията за следващото тримесечие кредитните институции разчитат на почти непроменено търсене на кредити за недвижими имоти, а 34,4% очакват по-ниско търсене.

Делът на отказаните от банките кредити за недвижими имоти, изчислен като съотношение между общия обем на заявените и отказани кредити и общия обем на кредитите, предназначени за населението, остава приблизително постоянен през последните три месеца, като това посочват 70,2 на сто от анкетираните.