Inovatoare economii
Foto: Economica.net
Най-иновативните икономики в света

Защо Румъния не напредва в челните позиции на най-иновативните икономики в света? Всички държави в региона ни превъзхождат, с изключение на Сърбия, Молдова и Украйна.

Румъния е на 49-то място в класацията на най-иновативните страни в света и на 31-во в Европа, като е изпреварена от почти всички страни в региона. Все още не сме излезли от Топ 50, въпреки че сме по-зле от предходната година, падайки с една позиция, но имахме и по-добри класирания. Не успяваме обаче да се изкачим убедително в класацията.

За сравнение, Чехия е най-добра сред страните от Централна и Източна Европа, на 30-о място, следвана от Унгария (34) и България (35) и Турция (37 и за първи път в Топ 40). Полша е на 38-мо място, а Гърция на 44-то, според доклада на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) Глобален индекс на иновациите (GII) за 2022 г.

Румъния е между Виетнам (48) и Чили (50). Единствените страни в региона, които Румъния изпреварва, са Сърбия (55), Молдова (56) и Украйна (57). Украйна обаче падна много в класацията заради войната. В предишното издание Румъния беше изпреварена от Украйна, страна с по-слабо развита икономика и съответна покупателна способност.

Класацията е направена чрез оценка на иновационния капацитет на една икономика в седем глави. Сред показателите, които се вземат предвид за създаването на индекса за иновации, са: публикувани научни статии, усвояване на технологии, бюджетни средства за сектора за научноизследователска и развойна дейност, производителност на труда, подаване на международни патенти и сделки с рисков капитал, дял на разходите за образование в БВП, PISA тестове и др.

Румъния дори не беше включена в челната група според представянето, измерено спрямо нивото на икономическо развитие, където например България е на второ място след Китай в групата с по-високи средни доходи, когато става дума за „Постижение над очакванията за нивото на развитие“. Тук беше включена и Република Молдова (5).
Резултати в съответствие със степента на развитие са постигнали повечето държави в региона, съответно: Полша, Унгария, Сърбия, Грузия, Албания, Хърватия.

Вместо това 41 икономики регистрират резултати под очакванията по отношение на иновациите, като Румъния е една от тях. Общо четири от тях са Европейският съюз Литва (39-то място), Гърция (44-то място), Словакия (46-то място) и Румъния (49-то място).

Най-иновативните държави са подредени: Швейцария (1-во място за 12 поредни издания), САЩ, Швеция, Обединено кралство Великобритания, Холандия, Южна Корея, Сингапур, Германия, Финландия и Дания (10-то място).

На противоположния полюс най-малко иновативни държави са: Того (122 място), Мозамбик, Бенин, Нигерия, Мали, Ангола, Йемен, Мавритания, Бурунди, Ирак и Гвинея (132 място – последна в класацията).

Какво ни влече надолу и къде се представяме по-слабо?

Румъния отбеляза висока оценка по отношение на броя на завършилите наука и инженерство, процента от БВП на заеми от институции за микрофинансиране, броя на сертификатите за качество ISO 9001, износа и вноса на ИКТ услуги като дял от общата търговия, растеж на производителността на труда.

Най-добрата позиция на Румъния (31 място) е в глава „Резултати в областта на знанието и технологиите“, следвана от „Инфраструктура“ (33 място). Не се справяме толкова добре в глави като: „Институции“ (75 място), „Човешки капитал и изследвания“ (74 място).

Така страната ни получава скромни оценки за показатели като: Бизнес среда, защото не предлага формално обучение на служителите, Политики за водене на бизнес, Политики и предприемаческа култура, Инвестиции, Инвеститори на рисков капитал, Дял на получения рисков капитал в БВП, Вътрешен Кредит за частния сектор, глобални корпоративни инвеститори в научни изследвания и развитие и класиране на университети.

Европа продължава да е дом на най-много лидери в иновациите – общо 15 – класирани в топ 25. От 39-те европейски икономики, включени в проучването, 12 се издигнаха в класацията тази година: Холандия (5-то място), Германия (8-мо място място), Австрия (17 място), Естония (18 място), Люксембург (19 място), Малта (21 място), Италия (28 място), Испания (29 място), Полша (38 място), Гърция (44 място) , Република Молдова (56-то място) и Босна и Херцеговина (70-то място).

Естония (18-то място) води региона по сложност на пазара (3-то място) и е на първо място в световен мащаб за електронно участие (1-во място), транзакции с рисков капитал (1-во място), внос на ИКТ услуги (1-во място), нови компании (1-во място ), онлайн правителствени услуги (2-ро място), предприемачески политики и предприемаческа култура (3-то място), създаване на мобилни приложения (6-то място), стартиращо финансиране и мащабиране (7-мо място) и политики за околната среда (8-мо място), екологични резултати (14-то място).

Глобалният иновационен индекс 2022 (GII) проследява глобалните иновационни тенденции на фона на продължаваща пандемия от COVID-19, забавяне на растежа на производителността и други предизвикателства.

Това издание на GII за 2022 г. измерва 132 икономики и се фокусира върху очаквания ефект от иновациите в три ключови области: производителност, икономически растеж и обществено благосъстояние през следващите десетилетия.

Общото събрание на ООН призна GII като авторитетен еталон за измерване на иновациите в своите резолюции от 2019 г. и 2021 г. относно науката, технологиите и иновациите за устойчиво развитие.