В ASIMO.CLUB членуват български фирми с интерес към румънския пазар.

Представляваме бизнес интересите на нашите членове.

Извършваме пазарни проучвания и консултации относно спецификата на пазара.

Предлагаме комплексни решения за позициониране на вашите продукти и услуги на румънския пазар.

Ефективна и целенасочена реклама на вашата дейност.