Наши партньори са български фирми с интерес към румънския пазар.

Извършваме пазарни проучвания и консултации съобразно спецификата на пазара.

Предлагаме комплексни решения за позициониране на вашите продукти и услуги.

Представляваме бизнес интересите на нашите партньори.

Извършваме ефективно таргетирана реклама.