ЦЕНИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

I. ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИ

(граждански, фирмени, счетоводни, съдебни, общински, банкови и други документи

без строго специализирана терминология)

АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, РУСКИ

1. Общински удостоверения, издадени в България; български свидетелства за съдимост; лични карти; паспорти; шофьорски книжки

ЕКСПРЕС 2 *

(до 3 работни часа)

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

22.32

17.76

14.16

11.76

2. Дипломи; приложения към дипломи; автобиографии; удостоверения от учебни заведения; служебни бележки; препоръки; командировъчни заповеди; банкови удостоверения; общински удостоверения, издадени в чужбина; свидетелства за съдимост, издадени в чужбина

ЕКСПРЕС 2 *

(до 3 работни часа)

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

24.48

20.16

15.36

14.28

3. Договори, пълномощни, съдебни решения, декларации, нотариални актове, спесимени, финансови отчети, счетоводни баланси, удостоверения за актуално състояние и всички останали документи**

ЕКСПРЕС 2 *

(до 3 работни часа)

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

27.36

23.40

19.80

16.68

 

ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, ГРЪЦКИ, ТУРСКИ, ОТ МАКЕДОНСКИ

1. Общински удостоверения, издадени в България; български свидетелства за съдимост; лични карти; паспорти; шофьорски книжки

ЕКСПРЕС 2 *

(до 3 работни часа)

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

28.20

24.60

17.88

16.32

2. Дипломи; приложения към дипломи; автобиографии; удостоверения от учебни заведения; служебни бележки; препоръки; командировъчни заповеди; банкови удостоверения; общински удостоверения, издадени в чужбина; свидетелства за съдимост, издадени в чужбина

ЕКСПРЕС 2 *

(до 3 работни часа)

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

30.36

26.28

20.40

18.72

3. Договори, пълномощни, съдебни решения, декларации, нотариални актове, спесимени, финансови отчети, счетоводни баланси, удостоверения за актуално състояние и всички останали документи**

ЕКСПРЕС 2 *

(до 3 работни часа)

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

31.44

27.96

22.08

20.28

Забележки:

* Експресни поръчки се приемат за изпълнение след предварителна консултация относно наличието на свободни преводачи

** Всички документи, неуказани в първите две групи

 

ЦЕНИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

I. ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИ

(граждански, фирмени, счетоводни, съдебни, общински, банкови и други документи

без строго специализирана терминология)

НИДЕРЛАНДСКИ, ПОЛСКИ, ЧЕШКИ, СЛОВАШКИ, УНГАРСКИ, ПОРТУГАЛСКИ,

СЛОВЕНСКИ, УКРАИНСКИ, РУМЪНСКИ, СРЪБСКИ, НА МАКЕДОНСКИ

1. Общински удостоверения, издадени в България; български свидетелства за съдимост; лични карти; паспорти; шофьорски книжки

ЕКСПРЕС 2 *

(до 3 работни часа)

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

31.32

29.28

23.64

21.96

2. Дипломи; приложения към дипломи; автобиографии; удостоверения от учебни заведения; служебни бележки; препоръки; командировъчни заповеди; банкови удостоверения; общински удостоверения, издадени в чужбина; свидетелства за съдимост, издадени в чужбина

ЕКСПРЕС 2 *

(до 3 работни часа)

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

35.04

32.76

27.96

25.56

3. Договори, оферти, пълномощни, съдебни решения, декларации, нотариални актове, спесимени, финансови отчети, счетоводни баланси, удостоверения за актуално състояние и всички останали документи**

ЕКСПРЕС 2 *

(до 3 работни часа)

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

39.48

35.76

30.96

29.40

 

ЛАТВИЙСКИ, ЛИТОВСКИ, ДАТСКИ, ШВЕДСКИ, ФИНСКИ, АРАБСКИ, АЛБАНСКИ

1. Всички видове документи

ЕКСПРЕС 2 *

(до 3 работни часа)

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

70.68

61.08

56.28

47.88

Забележки:

* Експресни поръчки се приемат за изпълнение след предварителна консултация относно наличието на свободни преводачи

** Всички документи, неуказани в първите две групи

 

ЦЕНИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

II. ПРЕВОД НА ДРУГИ ТЕКСТОВЕ

(художествени, технически, медицински и други специализирани текстове

и документи със специализирана терминология)


АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, РУСКИ

1. Художествени текстове

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

27.60

23.60

21.72

2. Медицински текстове

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

31.44

27.44

24.40

3. Технически текстове

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

31.00

27.50

23.16

4. Юридически текстове**

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

30.20

26.20

23.90

 

ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, ГРЪЦКИ, ТУРСКИ, МАКЕДОНСКИ

1. Художествени текстове

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

31.50

26.60

24.52

2. Медицински текстове

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

35.34

30.44

27.20

3. Технически текстове

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

34.90

30.30

25.96

4. Юридически текстове**

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

34.10

29.20

26.70

 

НИДЕРЛАНДСКИ, ПОЛСКИ, ЧЕШКИ, СЛОВАШКИ, УНГАРСКИ, ПОРТУГАЛСКИ,

СЛОВЕНСКИ, УКРАИНСКИ, РУМЪНСКИ, СРЪБСКИ

1. Художествени текстове

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

35.50

29.60

27.60

2. Медицински текстове

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

38.30

33.40

 29.50 

3. Технически текстове

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

39.10

34.00

29.90

4. Юридически текстове**

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

39.80

35.20

31.20


Забележки:

* Експресни поръчки се приемат за изпълнение след предварителна консултация относно наличието на свободни преводачи

** Под "юридически" се има предвид превод на законодателство, присъди и официална правна международна кореспонденция. За договори, пълномощни и други документи с правна терминология цените са посочени в т. 3 от ценовата листа за превод на документи

 

ЦЕНИ ЗА КОНСЕКУТИВНИ ПРЕВОДИ

I. КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД В ГР. СОФИЯ

АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, РУСКИ

ДО 4 ЧАСА

5-7 ЧАСА

ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН

(8 ЧАСА)

ВСЕКИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС (СЛЕД ОСМИЯ ЧАС)

88 лв./час

78 лв./час

478 лв.

94 лв./час

 

ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, ГРЪЦКИ, ТУРСКИ, МАКЕДОНСКИ

ДО 4 ЧАСА

5-7 ЧАСА

ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН

(8 ЧАСА)

ВСЕКИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС (СЛЕД ОСМИЯ ЧАС)

92 лв./час

82 лв./час

502 лв.

98 лв./час


ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ЕЗИЦИ

ДО 4 ЧАСА

5-7 ЧАСА

ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН

(8 ЧАСА)

ВСЕКИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС (СЛЕД ОСМИЯ ЧАС)

120 лв./час

107 лв./час

662 лв.

124 лв./час

 

II. КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД В БЪЛГАРИЯ, ИЗВЪН ГРАД СОФИЯ

АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, РУСКИ

ДО 4 ЧАСА

5-7 ЧАСА

ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН

(8 ЧАСА)

ВСЕКИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС (СЛЕД ОСМИЯ ЧАС)

92 лв./час

82 лв./час

512 лв.

98 лв./час


ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, ГРЪЦКИ, ТУРСКИ, МАКЕДОНСКИ

ДО 4 ЧАСА

5-7 ЧАСА

ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН

(8 ЧАСА)

ВСЕКИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС (СЛЕД ОСМИЯ ЧАС)

96 лв./час

86 лв./час

536 лв.

102 лв./час


НИДЕРЛАНДСКИ, УНГАРСКИ, ПОРТУГАЛСКИ, РУМЪНСКИ

ДО 4 ЧАСА

5-7 ЧАСА

ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН

(8 ЧАСА)

ВСЕКИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС (СЛЕД ОСМИЯ ЧАС)

150 лв./час

115 лв./час

680 лв.

124 лв./час

 

III. КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД В ЧУЖБИНА

ВСИЧКИ ПРЕДЛАГАНИ ЕЗИЦИ

ДЕН

750 лв.

Забележки:

- калкулира се времето, в което преводачът е ангажиран, а не времето, в което превежда;

- минималният ангажимент на преводача е 1 час, след това отчитането се извършва на половин час;

- когато ангажиментът е извън София, възложителят поема разходите на преводача за транспорт, нощувки и дневни;

- ангажиментът на преводач за устен превод се уточнява минимум 2 работни дни преди датата на ангажимента (за България) и минимум 15 работни дни преди датата на ангажимента (за чужбина);

- при ангажимент с продължителност повече от 3 дни върху посочените цени се начислява отстъпка и крайната цена се определя конкретно за всяко запитване;

- с цел да бъде ангажиран най-подходящият преводач, е желателно възложителят да предостави информация относно терминологичната област на превода, например: преговори, семинар, бизнес пътуване, туризъм и т.н.

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС!

asimo.club@gmail.com
+359 889 889 778
+40 786 32 99 88