ЦЕНИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ


I
. ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИ

(граждански, фирмени, счетоводни, съдебни, общински, банкови и други документи без строго специализирана терминология)

АНГЛИЙСКИ, ФРЕНСКИ, РУСКИ

1. Общински удостоверения, издадени в България; български свидетелства за съдимост; лични карти; паспорти; шофьорски книжки

ЕКСПРЕС 2 *

(до 3 работни часа)

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

22.32

17.76

14.16

11.76

2. Дипломи; приложения към дипломи; автобиографии; удостоверения от учебни заведения; служебни бележки; препоръки; командировъчни заповеди; банкови удостоверения; общински удостоверения, издадени в чужбина; свидетелства за съдимост, издадени в чужбина

ЕКСПРЕС 2 *

(до 3 работни часа)

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

24.48

20.16

15.36

14.28

3. Договори, пълномощни, съдебни решения, декларации, нотариални актове, спесимени, финансови отчети, счетоводни баланси, удостоверения за актуално състояние и всички останали документи**

ЕКСПРЕС 2 *

(до 3 работни часа)

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

27.36

23.40

19.80

16.68

РУМЪНСКИ

1. Общински удостоверения, издадени в България; български свидетелства за съдимост; лични карти; паспорти; шофьорски книжки

ЕКСПРЕС 2 *

(до 3 работни часа)

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

31.32

29.28

23.64

21.96

2. Дипломи; приложения към дипломи; автобиографии; удостоверения от учебни заведения; служебни бележки; препоръки; командировъчни заповеди; банкови удостоверения; общински удостоверения, издадени в чужбина; свидетелства за съдимост, издадени в чужбина

ЕКСПРЕС 2 *

(до 3 работни часа)

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

35.04

32.76

27.96

25.56

3. Договори, оферти, пълномощни, съдебни решения, декларации, нотариални актове, спесимени, финансови отчети, счетоводни баланси, удостоверения за актуално състояние и всички останали документи**

ЕКСПРЕС 2 *

(до 3 работни часа)

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

39.48

35.76

30.96

29.40

II. ПРЕВОД НА ДРУГИ ТЕКСТОВЕ

(художествени, технически, медицински и други специализирани текстове и документи със специализирана терминология)

АНГЛИЙСКИ, ФРЕНСКИ, РУСКИ

1. Художествени текстове

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

27.60

23.60

21.72

2. Медицински текстове

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

31.44

27.44

24.40

3. Технически текстове

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

31.00

27.50

23.16

4. Юридически текстове**

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

30.20

26.20

23.90

РУМЪНСКИ

1. Художествени текстове

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

35.50

29.60

27.60

2. Медицински текстове

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

38.30

33.40

29.50

3. Технически текстове

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

39.10

34.00

29.90

4. Юридически текстове**

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА *

(до 6 работни часа)

БЪРЗА ПОРЪЧКА

(1 работен ден)

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

(3 работни дни)

39.80

35.20

31.20

Забележки:

* Експресни поръчки се приемат за изпълнение след предварителна консултация относно наличието на свободни преводачи

** Под „юридически“ се има предвид превод на законодателство, присъди и официална правна международна кореспонденция. За договори, пълномощни и други документи с правна терминология цените са посочени в т. 3 от ценовата листа за превод на документи

 

ЦЕНИ ЗА КОНСЕКУТИВНИ ПРЕВОДИ

I. КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД В ГР. СОФИЯ

АНГЛИЙСКИ, РУСКИ

ДО 4 ЧАСА

5-7 ЧАСА

ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН

(8 ЧАСА)

ВСЕКИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС (СЛЕД ОСМИЯ ЧАС)

70 лв./час

60 лв./час

450 лв.

70 лв./час

РУМЪНСКИ

ДО 4 ЧАСА

5-7 ЧАСА

ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН

(8 ЧАСА)

ВСЕКИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС (СЛЕД ОСМИЯ ЧАС)

80 лв./час

70 лв./час

550 лв.

80 лв./час

II. КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД В БЪЛГАРИЯ, ИЗВЪН ГРАД СОФИЯ

АНГЛИЙСКИ, РУСКИ

ДО 4 ЧАСА

5-7 ЧАСА

ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН

(8 ЧАСА)

ВСЕКИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС (СЛЕД ОСМИЯ ЧАС)

80 лв./час

70 лв./час

550 лв.

80 лв./час

РУМЪНСКИ

ДО 4 ЧАСА

5-7 ЧАСА

ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН

(8 ЧАСА)

ВСЕКИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС (СЛЕД ОСМИЯ ЧАС)

90 лв./час

80 лв./час

600 лв.

90 лв./час

III. КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД В ЧУЖБИНА

РУМЪНСКИ

ДЕН

700 лв.

Забележки:

– калкулира се времето, в което преводачът е ангажиран, а не времето, в което превежда;

– минималният ангажимент на преводача е 1 час, след това отчитането се извършва на половин час;

– когато ангажиментът е извън София, възложителят поема разходите на преводача за транспорт, нощувки и дневни;

– ангажиментът на преводач за устен превод се уточнява минимум 2 работни дни преди датата на ангажимента (за България) и минимум 15 работни дни преди датата на ангажимента (за чужбина);

– при ангажимент с продължителност повече от 3 дни върху посочените цени се начислява отстъпка и крайната цена се определя конкретно за всяко запитване;

– с цел да бъде ангажиран най-подходящият преводач, е желателно възложителят да предостави информация относно терминологичната област на превода, например: преговори, семинар, бизнес пътуване, туризъм и т.н.

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС!