ЦЕНИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

(художествени, технически, медицински и други специализирани текстове и документи със специализирана терминология)

РУМЪНСКИ / БЪЛГАРСКИ

1. Художествени текстове

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА * (до 6 работни часа) – 35.50 лв.
БЪРЗА ПОРЪЧКА (1 работен ден) – 29.60 лв.
ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА (3 работни дни) – 27.60 лв.

2. Медицински текстове

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА * (до 6 работни часа) – 38.30 лв.
БЪРЗА ПОРЪЧКА (1 работен ден) – 33.40 лв.
ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА (3 работни дни) – 29.50 лв.

3. Технически текстове

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА * (до 6 работни часа) – 39.10 лв.
БЪРЗА ПОРЪЧКА (1 работен ден) – 34.00 лв.
ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА (3 работни дни) – 29.90 лв.

4. Юридически текстове**

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА * (до 6 работни часа) – 39.80 лв.
БЪРЗА ПОРЪЧКА (1 работен ден) – 35.20 лв.
ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА (3 работни дни) – 31.20 лв.

АНГЛИЙСКИ

1. Художествени текстове

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА * (до 6 работни часа) – 27.60 лв.
БЪРЗА ПОРЪЧКА (1 работен ден) – 23.60 лв.
ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА (3 работни дни) – 21.70 лв.

2. Медицински текстове

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА * (до 6 работни часа) – 31.50 лв.
БЪРЗА ПОРЪЧКА (1 работен ден) – 27.50 лв.
ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА (3 работни дни) – 24.40 лв.

3. Технически текстове

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА * (до 6 работни часа) – 31.00 лв.
БЪРЗА ПОРЪЧКА (1 работен ден) – 27.50 лв.
ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА (3 работни дни) – 23.20 лв.

4. Юридически текстове**

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА * (до 6 работни часа) – 30.20 лв.
БЪРЗА ПОРЪЧКА (1 работен ден) – 26.20 лв.
ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА (3 работни дни) – 23.90 лв.

Забележки:

* Експресни поръчки се приемат за изпълнение след предварителна консултация относно наличието на свободни преводачи

** Под „юридически“ се има предвид превод на законодателство, присъди и официална правна международна кореспонденция, договори, пълномощни и други документи с правна терминология

ЦЕНИ ЗА КОНСЕКУТИВНИ ПРЕВОДИ

РУМЪНСКИ / БЪЛГАРСКИ

I. КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД В ГР. СОФИЯ

ДО 4 ЧАСА – 80 лв./час
5-7 ЧАСА – 70 лв./час
ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН (8 ЧАСА) – 550 лв.
ВСЕКИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС (СЛЕД ОСМИЯ ЧАС) – 80 лв./час

II. КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД В БЪЛГАРИЯ, ИЗВЪН ГРАД СОФИЯ

ДО 4 ЧАСА – 90 лв./час
5-7 ЧАСА – 80 лв./час
ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН (8 ЧАСА) – 600 лв.
ВСЕКИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС (СЛЕД ОСМИЯ ЧАС) – 90 лв./час

III. КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД В РУМЪНИЯ

ДЕН – 600 лв. плюс командировъчни разходи

Забележки:

– калкулира се времето, в което преводачът е ангажиран, а не времето, в което превежда;

– минималният ангажимент на преводача е 1 час, след това отчитането се извършва на половин час;

– когато ангажиментът е извън София, възложителят поема разходите на преводача за транспорт, нощувки и дневни;

– ангажиментът на преводач за устен превод се уточнява минимум 2 работни дни преди датата на ангажимента (за България) и минимум 5 работни дни преди датата на ангажимента (за Румъния);

– при ангажимент с продължителност повече от 3 дни върху посочените цени се начислява отстъпка и крайната цена се определя конкретно за всяко запитване;

– желателно възложителят да предостави информация относно терминологичната област на превода, например: преговори, семинар, бизнес пътуване, туризъм и т.н.

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС!