ЦЕНИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ БЕЗ ДОГОВОР

(художествени, технически, медицински и други специализирани текстове и документи със специализирана терминология)

РУМЪНСКИ – БЪЛГАРСКИ или БЪЛГАРСКИ – РУМЪНСКИ

1. Художествени текстове

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА (3 работни дни) – 17 лв./стр.*
БЪРЗА ПОРЪЧКА (1 работен ден) – 19 лв./стр.
ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА* (до 6 работни часа) – 25 лв./стр.

2. Медицински текстове

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА (3 работни дни) – 19 лв./стр.
БЪРЗА ПОРЪЧКА (1 работен ден) – 21 лв./стр.
ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА** (до 6 работни часа) – 26 лв./стр.

3. Технически текстове

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА (3 работни дни) – 21 лв./стр.
БЪРЗА ПОРЪЧКА (1 работен ден) – 24 лв./стр.
ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА* (до 6 работни часа) – 29 лв./стр.

4. Юридически текстове***

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА (3 работни дни) – 24 лв./стр.
БЪРЗА ПОРЪЧКА (1 работен ден) – 28 лв./стр.
ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА* (до 6 работни часа) – 37 лв./стр.

Забележки:

* Стандартна страница – 1800 знака включително с интервалите

** Експресни поръчки се приемат за изпълнение след предварителна консултация и по възможност

*** Под „юридически“ се има предвид превод на законодателство, присъди и официална правна международна кореспонденция, договори, пълномощни и други документи с правна терминология

 

ЦЕНИ ЗА КОНСЕКУТИВНИ ПРЕВОДИ БЕЗ ДОГОВОР

РУМЪНСКИ – БЪЛГАРСКИ и БЪЛГАРСКИ – РУМЪНСКИ

I. КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД В ГР. СОФИЯ

ДО 4 ЧАСА – 70 лв./час
5-7 ЧАСА – 60 лв./час
ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН (8 ЧАСА) – 450 лв.
ВСЕКИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС (СЛЕД ОСМИЯ ЧАС) – 70 лв./час

II. КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД В БЪЛГАРИЯ, ИЗВЪН ГРАД СОФИЯ

ДО 4 ЧАСА – 80 лв./час
5-7 ЧАСА – 70 лв./час
ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН (8 ЧАСА) – 500 лв.
ВСЕКИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС (СЛЕД ОСМИЯ ЧАС) – 80 лв./час

III. КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД В РУМЪНИЯ

ДЕН – 500 лв.

Забележки:

– калкулира се времето, в което преводачът е ангажиран, а не времето, в което превежда;

– минималният ангажимент на преводача е 1 час, след това отчитането се извършва на половин час;

– когато ангажиментът е извън София, възложителят поема разходите на преводача за транспорт, нощувки и дневни;

– ангажиментът на преводач за устен превод се уточнява минимум 2 работни дни преди датата на ангажимента (за България) и минимум 5 работни дни преди датата на ангажимента (за Румъния);

– при ангажимент с продължителност повече от 3 дни върху посочените цени се начислява отстъпка и крайната цена се определя по договаряне, конкретно за всяко запитване;

– желателно е възложителят да предостави информация относно терминологичната област на превода, например: преговори, семинар, бизнес пътуване, туризъм и т.н.

 

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС!