СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Регистрация на документи
Регистрация на касов апарат / банкова сметка
Журнал за покупки и продажби
Изчисляване на данък общ доход
Подготовка на форми
Подаване на формуляри
Изчисляване на данък печалба
Изготвяне на БАЛАНС
Представяне на счетоводен баланс
Представителство пред данъчната агенция
Представителство пред търговския регистър
Регистрация в данъчната агенция
ДДС регистрация
Представителство пред осигурителния институт
Представителство пред здравната каса
Фишове за заплати и осигуровки на персонала
Изготвяне на платежни документи за бюджета
Бизнес консултации
Данъчни консултации
Управленско консултиране

ЦЕНИ ЗА СЧЕТОВОДСТВО НА ФИРМА
Месечен обем до 50 документа – от 300 €
Месечен обем от 51 до 100 документа – от 450 €
Месечен обем над 100 документа – по договаряне
ВСИЧКИ ЦЕНИ СА БАЗОВИ БЕЗ ДДС!