Предоставяме правни, счетоводни, логистични, HR и административни услуги с гарантирано качество, отговорност и професионализъм.

Нашето представителство е специализирано в предоставянето на консултации по организацията и управлението на бизнеса в Румъния, като предлагаме цялостни услуги свързани с всички етапи от развитието на едно търговско дружество. От запазване на име, осигуряване на седалище на фирма, създаване на компания, промени в статуса и всички свързани дейности до пълното му закриване и ликвидация.
Ние предлагаме специализирана помощ и предоставяме пълен набор от услуги свързани с взаимоотношенията с Търговския регистър. Преотстъпване на дялове, искания за вписвания, увеличения на капитала, промяна на седалище, деклариране или прекратяване работата на фирма и всички процедури свързани с промените, които могат да настъпят по време на дейността на търговско дружество.
От нашите услуги могат да се възползват всички, които се нуждаят от качествена консултация и искат да печелят ценно време за развитието на собствения си бизнес, избягвайки целия тромав и труден процес на работа с румънските власти.

УСЛУГИ

Бизнес консултации
Данъчни консултации
Управленско консултиране

Регистрация на фирма
Регистрация в данъчната агенция
ДДС регистрация

Представителство пред данъчната агенция
Представителство пред търговския регистър
Представителство пред осигурителния институт
Представителство пред здравната каса

Счетоводни услуги

Регистрация на документи
Регистрация на касов апарат / банкова сметка
Журнал за покупки и продажби
Изчисляване на данък общ доход
Подготовка и подаване на формуляри
Изчисляване на данък печалба
Изготвяне и представяне на БАЛАНС
Фишове за заплати и осигуровки на персонала
Изготвяне на платежни документи за бюджета

Най-добра цена за счетоводно обслужване на фирма в Румъния – от 300 € на месец и нагоре според обема на работата