Търговски, правни, счетоводни, логистични и административни услуги с гарантирано качество, отговорност и професионализъм

Представителството е специализирано в предоставяне на услуги за реализация и управление на бизнеса в Румъния. Предлагаме цялостни решения, свързани с всички етапи от развитието на едно търговско дружество – регистрация на фирма (запазване на име, осигуряване на седалище), контакти и представяне пред нови клиенти, продажба на стоки и услуги.

Специализирана помощ при вписване, увеличение на капитала, промяна на седалище, лицензи, разрешителни и всички процедури, свързани с дейността на едно дружество.

Печелите ценно време за развитие на бизнеса, освободен от тромавия процес на работа с румънските власти.

Услуги за бизнеса

Контакти с нови клиенти, дистрибутори, партньори

Представяне на стоки/услуги, договаряне, продажби

Регистрация на фирми

Регистрация по ДДС

Представителство пред данъчната агенция,
търговския регистър, осигурителния институт, здравната каса

Счетоводни услуги

Откриване на банкова сметка

Регистрация на касов апарат

Журнал покупки и продажби

Подготовка и подаване на формуляри

Изготвяне и представяне на баланс

Фишове за заплати и осигуровки на персонала

Изготвяне на платежни документи за бюджета

Най-добри цени за счетоводно обслужване в Румъния!