Услуги

Счетоводни услуги

Бизнес адрес

Асоциация с нестопанска цел

Търговец физическо лице

Фирма с ДДС

Фирма без ДДС

Регистрация на документи

да

да

да

да

да

Регистрация на касов апарат / банкова сметка

да

да

да

да

да

Дневник покупки и продажби

да

да

да

да

да

Оборотна ведомост

 

да

 

да

да

Изчисляване на данъка върху дохода

 

 

да

да

 

Подготовка D060; D061; D070

 

 

да

да

да

Подаване на D060; D061

 

 

 

да

да

Подготовка нa D094

 

 

 

да

 

Подаване на D094

 

 

 

да

 

Изчисляване на данък печалба

 

 

 

да

да

Подготовка и подаване онлайн на D101

 

 

 

да

да

Подготовка и подаване онлайн на D100

 

 

 

да

да

Подготовка и подаване онлайн на D200

да

 

да

 

 

Подготовка на D220

да

 

да

 

 

Подаване онлайн на D220

да

 

да

 

 

Подготовка и подаване на D300

 

 

 

да

 

Подготовка и подаване онлайн на D301

 

 

 

да

да

Подготовка и подаване онлайн на D394

 

 

 

да

 

Подготовка на БАЛАНС

 

да

 

да

да

Подаване на баланса онлайн

 

да

 

да

да

Представителство пред данъчната агенция

да

да

да

да

да

Представителство пред търговския регистър

да

да

да

да

да

Регистрация по ДДС

 

 

да

 

да

Регистрация в данъчната агенция

да

да

да

да

да

Представителство пред осигурителния институт

да

да да да да

Представителство пред Здравната каса

да

 

да

да

да

Заплати на персонала

да

 

да

да

да

Фишове за заплати и осигуровки

 

 

да

да

да

Подготовка на D112

да

да

 

да

да

Подаване онлайн на D112

да

да

 

да

да

Подготовка на платежни документи за бюджета

да

да

да

да

да

Бизнес консултиране

да

да

да

да

да

Данъчни консултации

да

да

да

да

да

Управленско консултиране

да

да

да

да

да


 

Цени
 

Услуги

Счето-
водство

 

 

 

 

 

Заплати

Клиент

Месечен обем на активността

Прогнозна такса в евро

Месечен обем на активността

Прогнозна такса в евро

Месечен обем на активността

Прогнозна такса в евро

Брой персонал

Фирма с ДДС

От 1 до 50 документа

От 240 евро

От 51 до 100 документа

От 360 евро

От 101 до 200 документа

От 600 евро

20 евро на човек

Фирма без ДДС

От 1 до 50 документа

От 220 евро

От 51 до 100 документа

От 320 евро

От 101 до 200 документа

От 520 евро

20 евро на човек

Индивидуал-
но архитектурно бюро

От 1 до 50 документа

От 100 евро

От 51 до 100 документа

От 150 евро

От 101 до 200 документа

От 300 евро

 

Адвокатско бюро

От 1 до 50 документа

От 100 евро

От 51 до 100 документа

От 150 евро

От 101 до 200 документа

От 300 евро

 

Семейна асоциация

От 1 до 50 документа

От 70 евро

От 51 до 100 документа

От 120 евро

От 101 до 200 документа

От 220 евро

 

Асоциация с нестопанска цел

От 1 до 50 документа

От 70 евро

От 51 до 100 документа

От 120 евро

От 101 до 200 документа

От 220 евро

 

Търговец физическо лице

От 1 до 50 документа

От 70 евро

От 51 до 100 документа

От 120 евро

От 101 до 200 документа

От 220 евро

 

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС!

asimo.club@gmail.com
+359 889 889 778
+40 786 32 99 88