Търговско представителство на български фирми в Румъния

Поради постоянно променящото се законодателство и непрекъснато нарастващата конкуренция, бизнес средата е изключително динамична.

При тези условия необходимостта да се възползвате от услугите на фирма, която се занимава с всички процедури по учредяване, промяна на статута, логистика, ликвидация на търговско дружество и всичко свързано с отношенията с Търговския регистър е все по-голяма.

За компании с интерес към румънския пазар извършваме следните дейности:

Представителство
Търговски услуги
Регистрация на фирми, правни и счетоводни услуги
Преводи и легализация на документи в Румъния
Презентиране на стоки и услуги
Изработка, адаптация и оптимизация на сайтове на румънски език
Ефективно таргетирана реклама
Проучване на пазара
Търговия