ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЗА ТЪРГОВЦИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ С ИНТЕРЕС КЪМ РУМЪНСКИЯ ПАЗАР

Търговско представителство

на български фирми в Румъния

Търговия

Търговско представителство. Търговия на едро. Проучване на пазара.

Услуги

Консултантски услуги. Регистрация на фирми, юридически и счетоводни услуги.

Преводи

Преводи и легализация на документи. Консекутивни преводи. Адаптирани преводи.

Реклама

Ефективна точно таргетирана реклама, съобразена със спецификата на румънския пазар.

За връзка с нас се обадете на:
+359 889 889 778

Партньорство

Представяме дейността на нашите партньори на три пъти по-голям пазар с много добри тенденции за развитие. Предлагаме услуги и подпомагаме партньорствата между двете страни. Изграждаме дистрибуторски мрежи. Регистрираме фирми, осигуряваме юридически и счетоводни услуги, преводи и легализация на документи. Съдействаме в комуникацията с институциите, държавните органи и организации. Извършваме пазарни проучвания, консултации и ефективна реклама на продукти и услуги. Възможности за разширяване на бизнеса.

За контакт изпратете
e-mail: asimo.club@gmail.com