Foto: AGERPRES
Румънците „направиха опашка“ за акциите на Hidroelectrica

Румънците „направиха опашка“ за акциите на Хидроелектрика. Записвания от 381 милиона леи в първия ден на IPO. Траншът за физически лица ще се увеличи с 5%, ако има висок интерес. Румънците започнаха да се записват от петък сутринта за първичното публично предлагане на компанията Hidroelectrica с оглед листването и на Букурещката фондова борса. До 10:00 часа са записани над 26 милиона леи.

Hidroelectrica, известна като перлата на румънската енергетика, предприема важната стъпка за листване на фондовата борса в Букурещ: първичното публично предлагане (IPO). Това е новината на годината за румънската икономика. Ако успее, то ще бъде включено в списъка на 12 юли под символа H2O (химическа формула за вода).

Румънците могат да се записват от 23 юни до 4 юли в 12:00 часа.

Това е най-голямото IPO в историята на румънския капиталов пазар.

Офертата включва продажба на до 78 007 110 акции от Fondul Proprietatea, т.е. 17,34%.

Очакваното ниво на Офертата, включително всяка опция за свръхразпределение, е до 89 708 177 акции, предложени за продажба от Fondul Proprietatea, представляващи до цялото му участие от 19,94% от емитирания акционерен капитал на Hidroelectrica.

Офертата е разделена на две вноски:

1. 11 701 067 акции (представляващи 15% от броя на предлаганите акции), адресирани чрез публична оферта в Румъния до инвеститори на дребно – т.е. предназначени за физически лица

2. 66 306 043 Предлагани Акции (представляващи 85% от броя Предлагани Акции), оферта, адресирана до Институционални инвеститори

Цената е 94-112 леи/акция, като окончателната ще бъде обявена на датата на разпределение, 5 юли.

Това означава капитализация от 42,281 млрд. леи на 50,377 млрд. леи (от 8,524 млрд. евро на 10,156 млрд. евро).

За физически лица цената е 112 леи/акция. Можете да запишете най-малко 50 акции, т.е. сума от 5600 леи (това е минималният пакет).

Физическите лица също имат право на 3% отстъпка от цената при поръчки за покупка, които са регистрирани в рамките на първите пет работни дни.

Ако желаете да се запишете трябва да знаете, че Hidroelectrica възнамерява да разпредели, като обикновени дивиденти, най-малко 90% от годишната нетна печалба, започвайки с финансовата година, непосредствено след Офертата.

Три групи румънски институционални инвеститори се съгласиха да бъдат водещи инвеститори в Офертата и сключиха инвестиционно споразумение с Hidroelectrica и Фонда. Те са се ангажирали да закупят общо 2,24 милиарда леи в акции на цената на предлагане.

Какво означава листването на Hidroelectrica?

Припомняме, че не държавата листва акциите на компанията, а Fondul Proprietatea. Държавата ще спечели от факта, че ще бъде изпълнен крайъгълен камък в PNRR и от факта, че е акционер във FP с 5,97%.

Какво „губят“ управителите с листване? Е, компанията ще бъде прозрачна. Ще знаем какви договори се подписват, с кого и т.н. Всичко, което компанията прави, ще бъде публично. Това е нещо добро за обществото.

Листването на Hidroelectrica ще доведе румънския капиталов пазар до статут на нововъзникващ пазар. Това означава, че повече чужденци ще инвестират в Румъния, защото много фондове са отделили определен процент за такива пазари.

Припомняме, Fondul Proprietatea притежава 19.94% от Hidroelectrica.

През 2022, 2021 и 2020 г. Hidroelectrica генерира консолидирани приходи от 9,452 милиарда леи.

През същия период компанията отчете годишна (нетна) печалба от 4,464 милиарда леи.

През първото тримесечие на 2023 г. Компанията получи консолидирани приходи от 3,272 милиарда леи, които бяха генерирани от увеличението на общото количество продадена енергия (4838 GWh през първото тримесечие на 2023 г.) както в производствения, така и в сегмента на доставка до постигане на обща стойност на коригирана EBITDA от 2,184 милиарда леи и нетна печалба от 1,723 милиарда през първото тримесечие на 2023 г., в сравнение с обща стойност на коригирана EBITDA от 1,702 милиона леи и отчетена нетна печалба от 1,287 милиарда леи през първото тримесечие на 2022 г.

Hidroelectrica е най-големият производител на енергия в Румъния. Групата притежава и управлява 182 водноелектрически централи, пет помпени станции и вятърен парк, които са стратегически разположени в осем клона, организирани географски на територията на Румъния.

Компанията притежава 100% портфолио от възобновяеми източници на енергия, с инсталиран водноелектрически производствен капацитет от 6,3 GW и инсталиран вятърен капацитет на сушата от 108 MW във вятърния парк Crucea.

Hidroelectrica е един от най-големите производители на водноелектрическа енергия в Европа с обем електроенергия, генерирана от водноелектрически източници от 13,6 TWh през 2022 г., 16,9 TWh през 2021 г. и 15 TWh през 2020 г. Производството през 2022 г. отразява по-неблагоприятните хидрологични условия поради тежката суша.

В същото време Hidroelectrica доставя електроенергия на пазарите на едро и дребно на електроенергия.

Пазарният дял на Дружеството на електроенергия, доставена на клиенти на дребно, се увеличи от 1,3% през 2020 г. до приблизително 8% през декември 2022 г., а броят на клиентите се увеличи от 2465 през 2020 г. до над 482 000 през 2022 г.

Ако офертата приключи успешно, Hidroelectrica ще бъде включена в индексите BET, BET-TR, BET-TRN, BET-XT, BET-XT-TR, BET-XT-TRN, BET-BK, BET-NG и BET Plus от първия търговски ден.